Stieneke Kamp Blokfluitles

Likewise Muziek

 

Introductie en contact

 

Biografie

 

Individuele lessen

 

Ensemble- en groepslessen

Kom meedoen in groot ensemble

 

Cursus voor 'herintredende' volwassenen

 

Locatie

 

Recente activiteiten

 

Beeld en geluid

 

Agenda

 

De aanschaf van een blokfluit

 

Privacy-verklaring

 

engelse vlag English

 

Introduction and contact

 

Biography

 

Individual lessons

 

Ensemble playing and group lessons

Large  recorder group welcomes new members

 

Location

Privacy-verklaring Likewise vertaalservice en muziek

 

 Likewise vertaalservice en muziek, hierna ook te noemen ‘Likewise’, gevestigd aan Van Hogendorpstraat 4 2515 NV Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.stienekekamp-blokfluitles.nl 

Van Hogendorpstraat 4

2515 NV Den Haag

+31703893113

 

C.M. Kamp is de eigenaar van Likewise vertaalservice en muziek en als enige medewerker in het bedrijf verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens. Zij is te bereiken via stieneke@telfort.nl

 

Persoonsgegevens die Likewise verwerkt

Likewise vertaalservice en muziek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van zijn diensten en omdat je deze gegevens zelf aan Likewise hebt verstrekt.

Likewise verwerkt de volgende gegevens:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- bankrekeningnummers uitsluitend in digitale bankafschriften

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Likewise vertaalservice en muziek verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Likewise vertaalservice en muziek verzamelt geen gegevens via de website over websitebezoekers anders dan anonieme statistische gegevens via Google Analytics. Daartoe is een verwerkingsovereenkomst gesloten met Google Analytics.

 

Beeld en geluid

Likewise plaatst soms foto’s, beeld- en geluidsopnamen van concerten en leerlingenuitvoeringen op de website. Dit gebeurt alleen met toestemming van de betrokkenen. Deze toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken.

 

Likewise vertaalservice en muziek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over de diensten van Likewise en over wijzigingen hierin.

 

Likewise vertaalservice en muziek verwerkt ook persoonsgegevens als het hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Likewise vertaalservice en muziek neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (namelijk de enige medewerker van Likewise vertaalservice en muziek) tussen zit. Likewise vertaalservice en muziek maakt geen gebruik van dergelijke programma’s of systemen.

 

Hoe lang Likewise persoonsgegevens bewaart

Likewise vertaalservice en muziek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Het hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 Soort gegevens

bewaartermijn

reden

Voor- en achternaam, Adresgegevens en

Telefoonnummer, Emailadres                       

Zolang de zakelijke relatie in stand blijft en daarna wanneer je aangeeft interesse te blijven houden voor activiteiten en diensten van Likewise vertaalservice en muziek, zoals concerten, leerlingenuitvoeringen en samenspelavonden. Is dat laatste niet het geval dan worden je gegevens uit het bestand verwijderd.

Debiteuren- en crediteurenadministratie              

7 jaar

Wet op de Rijksbelastingen

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Likewise vertaalservice en muziek verstrekt alleen gegevens aan derden op jouw verzoek en/of met jouw nadrukkelijke toestemming en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Likewise vertaalservice en muziek gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om:

 

-         Informatie te krijgen over welke persoonsgegevens Likewise heeft en wat het daarmee doet.

-         Inzage te krijgen in de precieze persoonsgegeven die Likewise heeft opgeslagen.

-         Fouten te laten corrigeren

-         Verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen

-         Toestemming in te trekken, bijvoorbeeld voor het plaatsen van foto’s, beeld- en geluidsopnamen op de website.

-         Bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik

 

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent zodat er geen gegevens van de verkeerde persoon worden aangepast of verwijderd.

 

Likewise vertaalservice en muziek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe Likewise persoonsgegevens beveiligt

Likewise vertaalservice en muziek neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw gegevens tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met C.M. Kamp via stieneke@telfort.nl